Hướng Dẫn Đặt Hàng

Mua sắm tại Thời Trang Trẻ Online rất đơn giản. Các bước như sau:

 

Bước 1: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Chọn kích thước, màu sắc, và số lượng nếu cần.
Nhấn vào “Thêm vào gỏi hàng”.
Bước 2: Thanh toán sau khi chọn hàng.
Nhấn vào nút “Xem giỏ hàng” để xem các mặt hàng đã được thêm vào. Nếu cần sửa, thì cũng có thể sửa đổi;
Nếu đơn hàng đúng, hãy nhấn vào “Thanh toán an toàn”. Nếu không, hãy nhấp vào “Tiếp tục mua hàng”.
Bước 3: Thêm thông tin về nhận hàng
Thêm địa chỉ giao hàng;
Chọn phương thức thanh toán;
Chọn phương thức vận chuyển;
Sử dụng phiếu giảm giá và * điểm *;
Nhấn vào “Đặt hàng”.
Bước 4: Thêm thông tin thanh toán và nhấn vào nút “Tiếp tục” để hoàn tất đơn hàng này.